Polityka jakości

Firma PHU AGRO-MAT Andrzej Tracz prowadzi działalność w zakresie handlu zbożem i materiałami paszowymi oraz w zakresie magazynowania zboża. Od momentu rozpoczęcia działalności naszym celem jest dążenie do jak najlepszego spełniania oczekiwań i wymagań naszych Klientów poprzez ciągłe zapewnieni jakości oferowanych produktów.

Polityka Jakości jest realizowana poprzez następujące cele jakościowe:

  • Dążenie do zamknięcia czasu realizacji zlecenia w terminie uzgodnionym z Klientem,
  • stałe dążenie do optymalizacji procesu transportu, magazynowania i racjonalne wykorzystywanie surowców i zasobów,
  • motywowanie pracowników do identyfikowania się z firmą oraz rzetelnego wykonywania powierzonych obowiązków służbowych,
  • wprowadzenie nowych rozwiązań systemowych i działań marketingowych,
  • nieustanne podnoszenie kwalifikacji personelu w drodze systematycznego szkolenia oraz naboru nowych wykwalifikowanych pracowników i współpracowników.

Deklarujemy dostosowanie wszystkich aspektów działalności naszego przedsiębiorstwa do zasad systemu HACCP. Wszystkie etapy – począwszy od przyjęcia, poprzez przewóz, magazynowanie oraz dostarczenie do Klienta – sprowadzone z uwzględnieniem tych wymagań. Przykładamy dużą dbałość do zachowania odpowiedniego poziomu higieny posiadanego taboru oraz magazynów.

Wszyscy pracownicy swoją pracą kształtują wizerunek firmy w Polsce, gwarantując najwyższą jakość usług w ramach ciągle doskonalonego systemu.

Kierownictwo przedsiębiorstwa zapewnia, że niniejsza Polityka Jakości jest znana, rozumiana i przestrzegana przez wszystkich pracowników, a Właściciel zapewnia odpowiednie zasoby do realizacji niniejszej Polityki Jakości.